FLORENCJA 

Съдържа 6 продукта.

H min. - max.= 283 - 1284 B min. - max.= 296 -  596 Изключения : H = 570, 713, 860, 920, 1000 B = 234 H min. - max. = 283-570 B = 796, 896, 996, 1196

H min. - max.= 283 - 1102 B min. - max.= 296 -  596 Изключения : H min. - max.= 283 - 570B = 796, 896, 996, 1196

                                Разпределение на двете деления: 1102x596 860x446     1 вертикално деление 920x596 860x396       1 хоризонтално деление 920x446 713x596       за височина 713 mm; 920x396 713x446       2 хоризонтални деления 860x596 713x396       за височина 860 mm и повече

H min. – max. = 283–1000 B min. – max. = 296–596 Изключения: H min. – max. = 283–570 B = 796, 896, 996, 1196

- Външна фрезовка   H min. – max. = 140–282   B min. – max. = 196–596   Опции:   B = 796, 896, 996, 119   HxB = 110x596   HxB = 140x146

H min. - max.= 1600 - 2250 B min. - max.= 396 - 596 Материал :  Ясен / Дъб

Показване на 1 - 6 от 6 артикула